Osuuskunnan historia

Keski-Valkealan vesiosuuskunta on perustettu Valkealassa 15.12.2005 Multamäen, Anttilan ja Pihlajasaaren kyläyhdistysten toimialueille tuottamaan jäsenilleen vesihuoltopalveluja. Vesihuoltoverkostojen suunnittelu aloitettiin vuoden 2006 aikana. Osuuskunnan hankkeen yhteydessä rakennettiin uusi vesijohtoyhteys (noin 18,7 km) Vuohijärveltä kirkonkylään osin mt 368 varrella. Siten osuuskunnan runkojohdon piti tulla toimimaan samalla Valkealan kirkonkylän uutena syöttövesijohtona.

 

Alueen kyläyhdistyksillä oli tärkeä rooli rakennushankkeesta tiedottamisessa, osuuskunnan perustamisessa ja hallinnossa sekä liittymien markkinoinnissa kyläläisille. Vesi- ja viemärilinjoja rakennettiin yhteensä noin 200 km vuosina 2007-2009. Ensimmäinen vaihe oli valmis vuonna 2008. Kaikkiaan tehtiin 16 linjapumppaamoa ja 300 kiinteistöpumppaamoa. Vuosien aikana on lisäliittymiä rakennettu 15 kpl. Vuoden 2016 loppuun mennessä käyttöön otettuja liittymiä on 208.

 

 

Osuuskunnan hallinto

Hallituksen puheenjohtajat:

2006 - 2007    Jari Laiho

2007 - 2016    Ari Kansikas

2016-               Petri Junkkari

 

Hallituksen sihteerit:

2006 - 2016    Katriina Pirhonen

2016-               Tommi Tuominen

 

Hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet vuosina 2006-2016:

Juhani Sipari, Ilmo Seppälä, Juha Teräväinen, Hannu Mauno, Vesa Porkka, Matti Hälikkä, Kimmo Paavola, Risto Simola, Jukka Korppi, Timo Siekkeli, Teemu Korppi, Esa Vigren, Oiva Tammi, Pertti Nieminen ja Jorma Peräkylä

 

Alkuvuosien taustavaikuttajina vesiosuuskunnassa ovat toimineet Valkealan kunnasta vesisihuoltoinsinööri Hannu Pellinen ja maaseutuasiamies Markku Kansikas sekä rakennushankkeen valvoja Erkki Kärkkäinen.