Vuosikokous pidetään maanantaina 30.5.2022 klo 18.00

Vuosikokous pidetään maanantaina 30.5.2022 klo 18.00 alkaen kahvila Pehtoorissa Anttilantie 417. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15§ vuosikokoukselle määrätyt asiat. Kahvitarjoilu.

 

15 § Osuuskunnan varsinainen kokous

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa
2) todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen
3) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tili-kaudelta
4) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta
5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
6) päätetään ylijäämän käyttämisestä
7) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
8) valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
9) valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä
10) määrätään, kuinka kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan
11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Keski-Valkealan vesihuolto-osuuskunnan hallitus

 


Tulosta